Ένας κατάλογος με χρήσιμα links για την Ιρλανδία, όλα τα links που γράφετε σε αυτό το θέμα θα τα προσθετουμε στην παρακατω λιστα:   - Για εργασία: https://www.irishjobs.ie/ https://www.jobs.ie/ https://ie.indeed.com/ https://www.monster.ie http://www.toplanguagejobs.ie/ https://www.multilingualvacancies.com/ https://publicjobs.ie   Για αναγνώριση πτυχίου: https://www.qqi.ie/Articles/Pages/Qualifications-Recognition.aspx?fbclid=IwAR2ri5V