Ένα site που έχει ενδεικτικές τιμές διαφόρων πραγμάτων. Από ενοίκια, λογαριασμούς μέχρι και γάλα.  https://www.numbeo.com/cost-of-living/